Tandläkare Solna

Din tandläkare i Solna

En referensprislista ska minska kostnaderna

Visste du om att du kan betala helt olika pris för liknande tandvård hos olika tandläkare? Hos den ena tandläkaren som endast gör en tandvårdsundesökning kan besöket kosta 300 kronor, men för samma slags undersökning kostar det 700 kronor.

"För att komma till rätta med att olika tandläkare tar så olika betalt, har statliga Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket upprättat en referensprislista, så att alla kunder kan se vad som är skäligt pris för en undersökning, eller en behandling hos tandläkaren."

En referensprislista ska ge patienterna ett hum om vad det bör och kan kosta att gå till tandläkaren. Som patient måste man inte bara acceptera det pris som tandläkaren tar för de olika behandlingar som de erbjuder. Om fler patienter skulle välja utifrån pris, kanske konsumenterna tillsammans skulle kunna pressa ner priserna som tandläkarna tar – ungefär som man gör när det kommer till tillgång och efterfrågan, om patienterna kunde kräva lägre pris, kanske fler tandläkare skulle gå med på lägre priser.

Vi accepterar allt som tandläkarna säger till oss

I stället för att ställa krav på tandläkarna, tenderar vi som patienter att tyst acceptera vad de säger till oss att betala. När det kommer till andra områden i våra liv, då är det lättare att pruta, jämföra priser och vara prismedvetna. Men när det kommer till tandvård, är vi villiga att acceptera vad som helst som tandläkaren säger åt oss. Om vi vill undvika detta kan man gå in på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets hemsida och hittar den där. Med hjälp av referensprislistan kan patienterna ta makten över sin egen situation. Och kanske förhandla med sin tandläkare och upplysa denne om vad andra tar för priser, eller hänvisa till referensprislistans priser. Varför inte?

Missnöjda med tandvården kan sända in klagomål

Den som inte är nöjd med den tandvård som man har fått, behöver inte knyta handen i fickan, utan har möjlighet att sända in sitt klagomål till Patientnämnden, som bör finnas hos alla landsting. Patientnämnden tar gärna emot klagomål, men dömer inte ut straff, eller avgöra pris eller felaktiga betalningar. Däremot vill Patientnämnderna bidra till en bättre förståelse mellan patienter och tandläkare, och kan medla mellan dessa.

Så är gången i klagomålsärenden

  1. Det en patient allra först bör göra är att framföra sitt klagomål till den tandläkare som har utfört tandvård eller behandlat patienten. Det är av största vikt, nämligen att tandläkaren får chansen att rätta till det som inte är till belåtenhet.

  2. Som patient kan man vända sig till Privattandvårdsupplysningen om man som patient har obesvarade frågor eller är missnöjd med något.

referensprislista

Vi erbjuder högkvalitativ tandvård - inklusive akutvård och estetiska behandlingar!
16 Aug 2021