Tandläkare Solna

Din tandläkare i Solna

Vilka rättigheter har tandvårdspatienter?

Å ena sidan säger lagen att alla tandvårdspatienter har samma rättigheter som sjukvårdens patienter, men å andra sidan betalar alla tandvårdspatienter för sin egen tandvård. Som tandvårdspatient är man alltså tvungen stå för alla tandvårdskostnader själv. Visserligen finns både tandvårdsstödet och högkostnadsskyddet, men den mesta delen av kostnaderna står ändå patienterna för. 

Dessutom vet få tandvårdspatienter om vart de skulle kunna vända sig om de skulle bli felbehandlade, till skillnad från de flesta sjukvårdspatienter. Men saken är den att det är till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som alla tandvårdspatienter ska vända sig vid klagomål om felaktig tandvårdsbehandling.

Få tandläkare upplyser om vilka rättigheter patienter har

Tandvårdsskadeförbundet är en intresseförening som arbetar för att upplysa om vilka rättigheter man som patient har vid felbehandlingar av tandvård. Där tar de emot samtal från patienter som undrar om de verkligen måste betala för sina egen vård efter felbehandlingar. Det händer alltså att patienter frågar om de verkligen måste betala för misslyckade rotfyllningar, eller för kompositfyllningar som har lossnat efter endast några dagar eller veckor.

Under årens lopp har Tandvårdsförbundet fått att ta emot klagomål som får den mest luttrade person att rysa; patienter som har fått någon annans tandproteser och då tandläkaren fått veta detta, har tandläkaren varken kontaktat tandvårdsteknikern eller patienten och låtsats som om det regnar. De har fått klagomål om kronor som inte har passat eller som har spruckit, och patienter som har blivit tvungna att göra om allt och betala eftervården ur egen ficka. Oftast går inte patienten tillbaka till den tandläkare som har gjort felet. Dessutom ska många av dessa fel egentligen betalas av försäkringsbolaget, men patienterna har inte fått några som helst upplysningar och tandläkare har heller inte upplyst sina patienter om detta.

Så vad kan man som tandvårdspatient göra?

Det första som man bör göra är att anmäla till den tandläkare som man har varit hos, att man har blivit felbehandlad och ge tandläkaren en chans att rätta till sitt fel. Om inte det hjälper, bör man definitivt anmäla det till IVO. Om inte heller det hjälper, bör man ta kontakt med sitt försäkringsbolag och höra sig för om vilken försäkring som kan täcka felbehandlingen. I värsta fall bör man polisanmäla felbehandlingen ifall man misstänker att det kan ligga ett brott bakom felbehandlingen – är inte personen tandläkare och har den kompetens som man kan förvänta sig – så är det ett brott. Man får inte utge sig för att vara tandläkare och inte ha den legitimation som krävs för arbetet.

Vad säger patientskadelagen?

Sveriges privattandläkareförening har ett eget avtal med Konsumentverket som berör de lagar som finns för skydd av tandvårdspatienter. En av de viktigaste punkterna i avtalet säger att alla tandläkare inom Sveriges privattandläkareförening ska ha egen ansvarsförsäkring som garanterar att patienterna ska få en gratis efterbehandling av tandvården, om fel begås. Det gäller om till exempel en protes blir felaktigt utförd och bör göras om. Den ska utföras inom 3 år från det att tandläkaren tar betalt av sin patient. Förutom omfattas alla tandvårdens patienter av Patientskadelagen.

Enligt patientskadelagen ska:

  • Alla patienter har rätt att få veta om sina rättigheter som patientskadeersättning ger henne och de skyldigheter som vårdgivare har att ha en försäkring som täcker en patientförsäkring.
  • Patienter bör få de upplysningar om vart de ska vända sig ifall de är missnöjda. 
  • Alla patienter är försäkrade enligt patientskadelagen, och tandläkaren bör upplysa om hon, eller han – mot förmodan – inte har någon ansvarsförsäkring eller inte.
  • Skulle något hända som skulle kunna skada en patient (även tandvårdspatienter) bör alltså ersättning utfärdas för patienten.
  • Ersättning ska utgå vid felbehadling, undersökning eller någon annan sådan behandling.
  • Ersättningen ska utgå vid fel på medicinteknisk produkt, sjukvårdsutrustning, felaktig diagnostik, överföring av smittämne som lett till infektion samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd.
  • Ersättning ska utgå vid föreskrift eller utlämning av medicin.

Så skulle det vara så att man är missnöjd eller fått en skada på grund av felbehandling bör man definitivt tala om saken för tandläkaren, om inte det hjälper, ta kontakt med IVO, Konsumentverket och fråga om tandläkaren har någon egen ansvarsförsäkring och ta kontakt med det försäkringsbolaget.

Hos oss får du alltid tandvård av högsta kvalitet till bra priser
6 Dec 2019